ריל פלסט איכות סביבה בע"מ

ריל פלסט איכות סביבה בע"מ , הוקמה ע"י חברת AB2 אנרגיה בע"מ בשותפות עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (חברה ממשלתית) וממוקמת בנאות חובב.

המפעל הינו ראשון מסוגו בישראל .

ריל פלסט מתעדת להוביל את שוק האנרגיות המתחדשות במדינת ישראל ,ובפרט בתחום המרת פסולות פלסטיק שאינן ברות מיחזור והעברתן תהליכי השבה לדלק  - PLASTIC TO FUEL באמצעות טכנולוגיית פירוליזה . 

פירוליזה של פסולת פלסטיק הפכה לתהליך בסדר גודל מסחרי וההתפתחות הטכנולוגית הציגה פוטנציאל כלכלי למימושה.המפעל מייצר דלק באמצעות השבת פסולת של אריזות פלסטיק ,ועתיד למחזר בשלב הראשון כ 7,000- טונות פסולת פלסטיק בשנה .

שינוי התפיסה וההתייחסות לפסולת הפלסטיק ממטרד סביבתי לתפיסה הגורסת שהוא משאב שיש לנצלו , יביא להקטנת היקף הפסולת המועברת להטמנה, תוך השאת תועלות סביבתיות וכלכליות ויביא למינימום ניצול של משאבים טבעיים; וייבוא של חומרי גלם תוך מקסום היכולת להשיב פסולת לאנרגיה.

היתרונות של טכנולוגיות פלסטיק לדלק -PTF - הם כפולים: מחד, הטכנולוגיה מאפשרת הפיכת פלסטיק שאינו בר מחזור למצרך יקר ערך –דלק ומאידך, יצירת מקור אמין של אנרגיה חלופית משפע חומרי גלם, בעלויות נמוכות.

המרת פסולת פלסטיק לדלק (PTF) בטכנולוגיות מתקדמות של פירוליזה, מתבצעת ע"י תהליכים תרמו-כימיים קטליטיים בהם הפולימרים עוברים דגרדציה ע"י דה- פולימריזציה; ומתקבלת תערובת פחמימנים בעלת שרשראות לינאריות חדשות – דלק.

 היכולת להפיק דלקים חלופיים מפסולת יחזקו את הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל, יצמצמו את התלות ביבוא הנפט, יקטינו את הפגיעה בסביבה ,יפחיתו את כמויות ההטמנה ויעניקו תנופה אדירה לכלכלה תוך חיזוק הקשרים הבינלאומיים והאופציות להתפתח בתחום.